Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

みなさん、こんにちは。 (Minasan, konnichiwa.)
Today’s theme is ひな祭り (Hinamatsuri)
もー、あ、間違えた、これ、お正月の歌だ。 (Mō, a, machigaeta, kore, o shōgatsu no uta da.) えと、ひな祭りは3月3日にある、女の子の日ですね。 (Eto, Hinamatsuri wa san-gatsu mikka ni aru, onna no ko no hi desu ne.) 女の子が、すくすくと成長するようにと、祈りを込めた行事です。 (Onna no ko ga, sukusuku to seichō suru yō ni to, inori o kometa gyōji desu.)
では、最初の言葉は、こちらです。 (Dewa, saisho no kotoba wa, kochira desu.)
ひな祭り (Hinamatsuri) Doll festival
ひな祭りに女の子の成長を祝う。 (Hinamatsuri ni onna no ko no seichō o iwau.)
ひな祭りに、ひな人形を飾る。 (Hinamatsuri ni, hinaningyō o kazaru.)
doll festival yeay!
おひなさま (o-hina-sama) Hina doll
おひなさま、じゃ、なくて。 (O-hina-sama, ja, nakute.)
おひなさまは、女性をモチーフにした人形です。 (O-hina-sama wa, josei o mochīfu ni shita ningyō desu.)
おひなさま。なんか、キラキラの着物を着てます。 (O-hina-sama. Nanka, kirakira no kimono o kite masu.)
ほいじゃあ、次が。 (Hoi jā, tsugi ga.)
内裏びな (dairibina) Emperor and Empress dolls
内裏びなは、天皇と皇后を表した一対の人形のことです。 (Dairibina wa, tennō to kōgō o arawashita ittsui no ningyō no koto desu.)
私も、勉強してます。 (Watashi mo, benkyō shite masu.)
次が。 (Tsugi ga.)
ひなあられ (hina'arare)
3月3日の女の子の日が近くなると、スーパーに、ひなあられが、並びます。 (San-gatsu mikka no onna no ko no hi ga chikaku naru to, sūpā ni, hina'arare ga, narabimasu.) ひなあられは、あの、ひな祭りのシーズンに発売される、rice popcornのことですね。なんか、カラフルで黄緑とかピンクとか黄色とかが、の、カラフルなお菓子です。はい。 (Hina'arare wa, ano, hinamatsuri no shīzun ni hatsubai sareru, rice popcorn no koto desu ne. nanka, karafuru de kimidori toka pinku toka kiiro toka ga, no, karafuru na o-kashi desu. Hai.)
白酒 (shirazake) White sake.
白酒は、白いお酒です。 (Shirazake wa, shiroi o-sake desu.)
白酒 (shirozake)
みんな、みんなの国では、あ、じゃない、ってことで、ひな祭りについて学べましたか。 (Minna, minna no kuni de wa, a, janai, tte koto de, hinamatsuri ni tsuite manabemashita ka.) みなさんの国では、女の子を祝う日はありますか? (Minasan no kuni de wa, onna no ko o iwau hi wa arimasu ka?) あったら、ぜひ教えて下さい。では、また。 (Attara, zehi oshiete kudasai. Dewa, mata.) See you next week じゃんじゃんじゃんじゃん。 (Janjanjanjan.)

Comments

Hide