Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Oh, hello everyone. Welcome to Japanese weekly words, let’s go.
Today’s theme is National Foundation Day 建国記念日。 (kenkokukinenbi.) ちょっと、むずかしいテーマですけどね。 (Chotto, muzukashii tēma desu kedo ne.) Let’s go
建国記念日 (kenkokukinenbi) National Foundation Day
2015年の2月の11日は、建国記念日です。 (Ni-sen ju go-nen no ni-gatsu no ju ichi-nichi wa, kenkokukinenbi desu.)
紀元節 (kigensetsu) Empire Day
建国記念日になる前は、紀元節と呼ばれていました。 (Kenkokukinenbi ni naru mae wa, kigensetsu to yobarete imashita.)
日本のことについて、もっと勉強しなきゃね。 (Nihon no koto ni tsuite, motto benkyō shinakya ne.)
次は公布。 (Tsugi wa kōfu.)
公布 (kōfu) Promulgation.
Promulgation means to announce a new law
新しい法が公布される。 (Atarashii hō ga kōfu sareru.)
Absolutely brilliant 少々、少々、少々、お待ち下さい。 はい、OK。 (Shōshō, shōshō, shōshō, o-machi kudasai? Hai, OK.)
I am ready.
神武天皇 (Jinmu tennō) Emperor Jinmu
神武天皇は、日本の神話に登場する人物で、えと、日本で一番最初の天皇の名前です。 (Jinmu tennō wa, Nihon no shinwa ni tōjō suru jinbutsu de, eto, Nihon de ichi-ban saisho no Tennō no namae desu.)
日本書紀 (Nihonshoki) Chronicles of Japan
日本書紀とは、古くに作られた日本の歴史書のことです。 (Nihonshoki towa, furuku ni tsukurareta Nihon no rekishisho no koto desu.)
なんか、ちょっと、むずかしい言葉がいっぱい出てきましたけど。 (Nanka, chotto, muzukashii kotoba ga ippai detekimashita kedo.) こんな、むずかしい日本語を学ぼうとするあなたは (konna, muzukashii Nihongo o manabou to suru anata wa) absolutely brilliant, thank you for watching それでは、また。 (Sore dewa, mata.) bye bye.さようなら、なら、さ、あー出てきちゃった。 (Sayōnara, nara, sa, ā dete kichatta.) さーよ、ちょー早や早や早や。 (sāyo, chō hayai hayai hayai.) さような、ちょー待って下さい。 (sayōna, chō matte kudasai.) さようなら、ちゃん、ちゃん。 (Sayōnara, chan, chan.)

Comments

Hide