Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Welcome to Japanese weekly words. Today’s theme is 梅雨 (tsuyu) rainy season
梅雨は、雨の多い季節のことですね。 (Tsuyu wa, ame no ōi kisetsu no koto desu ne.) first word is
梅雨 (tsuyu) Rainy season.
梅雨は、じめじめする。 (Tsuyu wa, jimejime suru.)
Rainy season いやですね、ほんとに。 (Iya desu ne, honto ni.) 洗濯物もなかなか干せないっていうね、大変な時期です。 (Sentakumono mo nakanaka hosenai tte iu ne, taihen na jiki desu.)
はい、次が。 (Hai, tsugi ga.)
大雨 (ōame) Heavy rain.
大雨でびしょぬれになる。 (Ōame de bishonure ni naru.)
ザーッ、びしょっ。 (Zā, bisho.)
長靴 (nagagutsu) Rain boots.
梅雨に、お気に入りの長靴を履く。 (Tsuyu ni, o-kiniiri no nagagutsu o haku.)
雨の季節で、ちょっと憂鬱な時期ですから、なんか好きなものを身に着けて、楽しみたいですね。 (Ame no kisetsu de, chotto Yū'utsu na jiki desu kara, nanka suki na mono o mi ni tsuke te, tanoshimitai desu ne.) 長靴とか、傘とか。 (Nagagutsu toka, kasa toka.)
天気予報 (tenkiyohō) Weather forecast.
天気予報が当たる。 (Tenkiyohō ga ataru.)
明日は雨になるでしょう。 (Ashita wa ame ni naru deshō.) tomorrow it’s raining. The weather forecast was right.
梅雨晴れ (tsuyubare) Sunny spell during the rainy season.
梅雨の間の晴れのことですかね。 (Tsuyu no ma no hare no koto desu ka ne.)
久しぶりの梅雨晴れとなる。 (Hisashiburi no tsuyubare to naru.)
Rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, sunny! Uh thank you, Oh, Tsuyu-bare!
以上です。 (Ijō desu.) Thank you for watching. How do you enjoy your rainy day? If you have some idea, please let me know. Thank you for watching, bye bye.

Comments

Hide