Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Risa: Hi everyone, this is Risa. Today we are going to do 15 questions you should know. Let’s go.
1. あなたの誕生日はいつですか。
(Anata no tanjōbi wa itsu desu ka.) "When is your birthday?"
あなたの誕生日はいつですか。(Anatano tanjōbi wa itsu desu ka.)
私の誕生日は三月の七日です。(Watashi no tanjōbi wa san-gatsu no nanoka desu.) My birthday is March 7th. 今日は私の友達の誕生日だ!おめでとうー!おめでとう!(Kyō wa watashi no tomodachi no tanjōbi da! O-medetō! Omedetō!) Happy Birthday! Happy birthday to you. はい(hai) Next.
2. おいくつですか。(O-ikutsu desu ka.) "How old are you?"
おいくつですか。(O-ikutsu desu ka.) けっこう日本では、会ってすぐ年齢を聞かれたりすることがあると思うんですけど、もし日本に来て、すぐ聞かれてもびっくりしないでね。(Kekkō Nihon de wa, atte sugu nenrei o kikaretari suru koto ga aruto omou n desu kedo, moshi Nihon ni kite, sugu kikarete mo, bikkuri shinaide ne.)
3. お元気ですか。(O-genki desu ka.) "How are you?"
友達同士だったら、「お元気ですか。」よりも「元気ー?」って言います。「元気ー?」「元気ー!」
(Tomo-dachi dōshi dattara, “O-genki desu ka?” yori mo “Genkī?” tte ii masu. “Genkī?” “Genkī!”
4. 「お名前は?」(O-namae wa?)) what’s your name?
「お名前は?」(O-namae wa?))「私の名前はリサです。」(Watashi no namae wa Risa desu.)
”お”が付くことで、ちょっと丁寧な意味になります。("O" ga tsuku koto de, chotto teinei na imi ni narimasu.) 例えば、返事っていう言葉の、「お返事」って”お”が付くと、ちょっと丁寧になります。(Tatoeba, henji tte iu kotoba no, “o henji” tte "o" ga tsuku to, chotto teinei ni narimasu.)「お名前は何ですか?」(“O-namae wa nan desu ka?”)「私の名前はリサといいます。」(“Watashi no namae wa Risa to iimasu.”)「名前は?」“Namae wa?”「リサでーす。」(“Risa dēsu.”) Polite way, casual way. です。(desu.) Polit way, casual way です。(desu)
5. これは何ですか。(Kore wa nan desu ka.) "What’s this?"
「これは何ですか。」(“Kore wa nan desu ka.”)「あれは何ですか。」(Are wa nan desu ka.) 聞きたいものが遠いところにある時に、「これ」じゃなくて、「あれ」って言います、「あれ」。(Kikitai mono ga tōi tokoro ni aru toki ni, “kore” ja nakute, “are” tte ii masu, “are”.) でー、そのものが近くにある時に、「これは何ですか?」とか、そういう使い分けですね。(Dē, sono mono ga chikaku ni aru toki ni, "Kore wa nan desu ka.” toka, sō iu tsukaiwake desu ne.”「あれ」「これ」、「あれ」「これ」。(“are”, “kore”, “are”, “kore”. あれこれあれこれ。(arekorearekore.)
6. ご出身はどちらですか。(Go-shusshin wa dochira desu ka.) "Where are you from?"
ご出身はどちらですか。(Go-shusshin wa dochira desu ka.) 私は日本出身です。(Watashi wa Nihon shusshin desu.) 彼女はアメリカ出身です。(Kanojo wa Amerika shusshin desu.) 彼はフランス出身です。(Kare wa Furansu shusshin desu.) I am from Japan, she is from America, he is from France. ご出身は、どちらですか?(Go-shusshin wa dochira desu ka?)
7. トイレはどこですか。(Toire wa doko desu ka.) "Where is the bathroom?"
えーとー、お店に行った時に、私もだいたい使うのが、「トイレ」じゃなくて「お手洗い」って言います。(Ētō, o-mise ni itta toki ni, watashi mo daitai tsukau no ga, “toire” ja nakute “o-tearai” tte iimasu.) 「お手洗い」のが、ちょっと丁寧できれいな言葉なので、皆だいたい、「お手洗い」って聞いたり、まー「トイレ」って聞いてもいいんですけど、「お手洗い」のがちょっと、丁寧でいいかと思います。(“O-tearai” no ga, chotto teinei de kirei na kotoba na node, min’na daitai, “o-tearai” tte kiitari, mā “toire” tte kiite mo ii n desu kedo, “o-tearai” no ga chotto, teinei de ii ka to omoimasu.) お手洗いはどこですか?(O-tearai wa doko desu ka?)
8. どこで働いていますか。(Doko de hataraite imasu ka.) "Where do you work?"
えーと、もし、これ聞かれた時は、どこで働いてるか場所を聞かれてるのと、あと、何をしてるか、両方含んでる意味なので、うん、どちらでも答えていいと思います。(Ēto, moshi, kore kikareta toki wa, doko de hatarai te ru ka basho o kikarete ru no to, ato, nani o shite ru ka, ryōhō fukunde ru imi na node, un, dochira de mo kotaete ii to omoimasu.) 例えば、「どこで働いていますか。」「花屋さんで働いてます。」とかですね。(Tatoeba, ”Doko de hataraite imasu ka.” “Hanaya-san de hataraite masu.” toka desu ne.)
9. どこで日本語を習いましたか。(Doko de Nihongo o naraimashita ka.) "Where did you learn Japanese?"
どこで日本語を習いましたか。(Doko de Nihongo o naraimashita ka.) Where did you learn Japanese? 両親から日本語を教わりました。(Ryōshin kara Nihongo o osowarimashita.) I learned Japanese from my parents.
10. どこに住んでいますか。(Doko ni sunde imasu ka.) "Where do you live?"
どこに住みたいですか。(Doko ni sumitai desu ka.) Where do you want to live? ハワイに住んでみたいです。(Hawai ni sunde mitai desu.) 私は、地中海の、どっかの島に住みたいです。(Watashi wa, Chichūkai no, dokka no shima ni sumitai desu.)
11. どのくらい日本語を習っていますか。(Dono kurai Nihongo o naratte imasu ka.) "How long have you been studying Japanese?"
どのくらい日本語を習っていますか。(Dono kurai Nihongo o naratte imasu ka.) How long have you been studying Japanese? 日本語、難しいですよね、きっと。(Nihongo, muzukashii desu yo ne, kitto.) でもなんか人によっては、ほんとにけっこう短く言葉を覚えれる人がいるので、そういう才能欲しいですね。(Demo nanka hito ni yotte wa, honto ni kekkō mijikaku kotoba o oboereru hito ga iru node, sō iu sainō hoshii desu ne.)
12. 何て言いましたか。(Nante iimashita ka.) "What did you say?"
何て言いましたか。(Nante iimashita ka.) What did you say? なんか、いろんな言い方あるんですけど、例えばしゃべっている時に聞くんだったら、「何?」とか、「え?」とか、「ん?もう一回言って」いろいろ、言い方はあります。はい。(Nanka, ironna ii kata aru n desu kedo, tatoeba shabette iru toki ni kiku n dattara, “Nani?” toka, “E?” toka, “N? mō i-kkai itte” iroiro, iikata wa arimasu. Hai.)
13. 日本に来たことがありますか。(Nihon ni kita koto ga arimasu ka.) "Have you been to Japan?"
日本に来たことがありますか。(Nihon ni kita koto ga arimasu ka?) はい、私は日本に来たことがあります。(Hai, watashi wa Nihon ni kita koto ga arimasu.) Yes I’ve been to Japan. いいえ、一度も行ったことがないです。(Iie, ichi-do mo itta koto ga nai desu.) No I’ve never been to, I want to. 行きたいです!(Ikitai desu!)
14. 日本の料理は好きですか。(Nihon no ryōri wa suki desu ka.) "Do you like Japanese food?
「日本の料理で、好きな料理は何ですか。」寿司!お好み焼き!たこ焼き。なんだっけ、何があるっけ。ん?どちらでしょう。私は日本の料理好きです。健康で、おいしいですよ。はっ、はー! (“Nihon no ryōri de, suki na ryōri wa nan desu ka.” Sushi! Okonomiyaki! Takoyaki. Nan dakke, nani ga arukke. N? Dochira deshō. Watashi wa Nihon no ryōri suki desu. Kenkou de, oishii desu yo. Ha-ha!)
15. 電話番号は何番ですか。(Denwa bangō wa nan-ban desu ka.) "What’s your phone number?"
電話番号は何番ですか。(Denwa bangō wa nan-ban desu ka.) "What is your phone number?" ふーん、電話番号は、090,blah-blah-blah, blah-blah-blah-blah-blah.. なんとかなんとかです。(Fūn, denwa bangō wa, 090, blah-blah-blah, blah-blah-blah-blah-blah,, nantoka nantoka desu.) blah, blah, blah…
That’s it for today. Today we did 15 questions that you should know でした!じゃんじゃん。(deshita! Jan jan.) Thank you for watching and subscribe. ここ、ここ、カットカットカット、ひゃあ!びっくりしたー。(Koko, koko, katto katto katto, hyā! bikkushitā.)

Comments

Hide