Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi, everyone! This is Risa. Welcome to Top Words. Today, “What are your top 10 language learning goals for the year?” Let’s go!
1. 一日2レッスンずつ聞いて、JapanesePod101.comのサバイバルフレーズシリーズを終わらせる。 (Ichi-nichi ni-ressun zutsu kiite, Japanīzupoddo ichi maru ichi dotto komu no Sabaibaru Furēzu shirīzu o owaraseru.) “I'll finish Survival Phrases series on JapanesePod101.com by listening to two lessons a day.”
サバイバルですからね、これは知っとかないと。 (Sabaibaru desu kara ne, kore wa shittokanai to.) “It’s for survival, so you must know them.”
2. 一日10ページずつ読んで、日本語の本を一冊読み終える。 (Ichi-nichi ju-ppēji zutsu yonde, Nihongo no hon o i-ssatsu yomioeru.) “I'll finish reading one Japanese book by reading 10 pages a day.”
一日10ページでも結構… (Ichi-nichi ju-ppēji demo kekkō...) 10 pages a day is quite…
これお長くつずける秘訣は、(Kore o nagaku tsuzukeru hiketsu wa,) “The key to continuing this is”
面白い本を探すことです。 (omoshiroi hon o sagasukoto desu.) “finding an interesting book.”
3. 日本語のテストに合格します。 (Nihongo no tesuto ni gōkaku shimasu.) “I'll pass my Japanese test.”
おめでとうございます。 (Omedetō gozaimasu.) “Congratulations.”
4. 日本語の映画を一本理解できるようになるまで、毎日繰り返し観る。 (Nihongo no eiga o i-ppon rikai dekiru yō ni naru made, mainichi kurikaeshi miru.) “I'll fully understand one Japanese movie by watching it every day.”
私も英語の映画とか見てて、 (Watashi mo eigo no eiga toka mitete,) “When I watch English movies”
字幕が下に出てると、 (jimaku ga shita ni deteruto,) “and subtitles are on the screen below,”
ついつい見てしまうんですよね。 (tsuitsui miteshimaun desu yo ne.) “I also get into reading them.”
だから字幕なしで映画おちゃんと理解 (Dakara jimaku nashi de eiga o chanto rikai) “So I want to be able to fully understand”
できて観れるようになりたいと思います。 (dekite mireru yō ni naritai to omoimasu.) “movies without subtitles.”
5. 日本人の友達に三分間の自己紹介をする。 (Nihon-jin no tomodachi ni san-punkan no jiko shōkai o suru.) “I'll give a 3 minute introductory speech in Japanese to my Japanese friends.”
こんにちは。 (Konnichiwa.) “Hello.”
私の名前は、 (Watashi no namae wa,) “My name is....”
二分 (Ni-fun.) “Two minutes.”
リサです。 (Risa desu.) “Risa.”
6. JapanesePod101.comのフラッシュカードを使って、単語を350個覚える。 (Japanīzu poddo ichi maru ichi dotto komu no furasshukādo o tsukatte, tango o san-byaku go-ju-kko oboeru.) “I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on JapanesePod101.com.”
7. 日本人の友達に日本語ではがきを10枚送る。 (Nihon-jin no tomodachi ni Nihongo de hagaki o jū-mai okuru.) “I'll write 10 postcards in Japanese to my Japanese friends.”
拝啓、お元気でしょうか。(Haikei, o-genki de shō ka.) “Dear Sir, I hope you are well.”
私は、元気にしております。 (Watashi wa, genki ni shite orimasu.) “I am doing well”
あなたが恋しくて、(Anata ga koishikute,) “I miss you”
このポストカードお書きました。 (kono posutokādo o kakimashita.) ”so I wrote this postcard.”
8. 過去や、現在、未来の出来事について話せるようになる。 (Kako ya, genzai, mirai no dekigoto ni tsuite hanaseru yō ni naru.) “I'll learn how to talk about past, present and future events.”
私は映画お見ました。(Watashi wa eiga o mimashita.) “ I watched a movie.”
私は映画お見ています。 (Watashi wa eiga o miteimasu.) “I am watching a movie.”
私は映画お見る予定です。 (Watashi wa eiga o miru yotei desu.) “I am going to watch a movie.”
9. 一日5つずつ暗記して、単語を150個マスターする。 (Ichi-nichi itsutsu zutsu anki shite, tango o hyaku go-jukko masutā suru.) “I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.”
電車、お腹、親切、天気、幸せ。(Densha, o-naka, shinsetsu, tenki, shiawase.) “Train, stomach, kindness, weather, happiness.”
電車に乗っていたら、(Densha ni notteitara) “I was on the train”
お腹が痛くなって、 (o-naka ga itaku natte,) “and got a stomachache,”
苦しんでいると、 (kurushinde iru to,) “suffering from it,”
親切な人が席おゆすってくれた。 (shinsetsu na hito ga seki o yusutte kureta.) “then a kind person gave up space to me.”
外は晴れていて、 (Soto wa harete ite,) “It was sunny outside”
とても幸せな気持ちになった。 (totemo shiawase na kimochi ni natta.) “and I felt so happy.”
なんかよく分かんない文になっちゃった。 (Nanka yoku wakannai bun ni natchatta.) “It ends up such as such strange sentence.”
10. 簡単なニュースがわかる (kantanna nyūsu ga wakaru) “I'll understand simple news in Japanese.”
フンフン…ホウ! (Hunhun… hō!) “Hmn-hum… ho!”
Thank you for watching! 皆で一緒に語学の勉強頑張りましょう。 (Minna de issho ni gogaku no benkyō ganbarimashō). “Let’s study the language hard together.” Bye! またね。 (Matane.) Adios!

Comments

Hide