Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone welcome to Japanese weekly words. Today’s theme is Tanabata
上を向いて歩こう、涙がこぼれないように (Ue o mui te arukō, namida ga koborenai yō ni)
七夕 (tanabata)
七夕は、7月7日に祝う星祭りのことで、織姫と彦星が一年に一度だけ会える日とされています。 (Tanabata wa, shichi-gatsu nanoka ni iwau hoshimatsuri no koto de, Orihime to Hikoboshi ga ichi-nen ni ichi-do dake aeru hi to sarete imasu.) なんか、ロマンチックな日ですよね。 (Nanka, romanchikku na hi desu yo ne.) では、七夕に関連していることを、学んでみましょう。 (Dewa, Tanabata ni kanren shite iru koto o, manande mimashō.) let’s go.
七夕 star festival
七夕は7月7日の行事です。 (Tanabata wa shichi-gatsu nanoka no gyōji desu.)
彦星 (Hikoboshi) Hikoboshi
彦星が、7月7日に織姫に会いに来る。 (Hikoboshi ga, shichi-gatsu nanoka ni Orihime ni ai ni kuru.)
織姫 (Orihime) Orihime
織姫は一年中、彦星が来るのを待っている。 (Orihime wa ichinenjū, Hikoboshi ga kuru no o matte iru.)
天の川 (Amanogawa) Milky way
天の川で、織姫と彦星がデートをする。 (Amanogawa de, Orihime to Hikoboshi ga dēto o suru.) Hmm, (Hmm,) romantic
年に一度だけですからね。 (Nen ni ichi-do dake desu kara ne.)
短冊 (tanzaku) Small piece of paper
短冊に願いを込めて、願い事を書く。 (Tanzaku ni negai o komete, negaigoto o kaku.) で、7月7日を過ぎたら、川に流すという、習慣があります。 (De, shichi-gatsu nanoka o sugitara, kawa ni nagasu to iu, shūkan ga arimasu.) 私もよく、小学校の時とかに、学校で、みんな願い事を書いて、先生が川に短冊を流しに行ってた、って、いうことが、ありました。 (Watashi mo yoku, shōgakkō no toki toka ni, gakkō de, minna negaigoto o kaite, sensei ga kawa ni tanzaku o nagashi ni itte ta, tte, iu koto ga, arimashita.)
はい、はーい。 (Hai, hāi.) thank you for watching everyone いいですね、一途に誰かを想い続けるという。 (Ii desu ne, ichizu ni dareka o omoitsuzukeru to iu.) その想いが叶う日みたいな、感じですからね。 (Sono omoi ga kanau hi, mitai na, kanji desu kara ne.) はい、て、いうことで、みなさん、また来週。 (Hai, te, iu koto de, minasan, mata raishū.) 見てくれてありがとう。 (Mite kurete arigatō.) またね。ありそうで、ない。なさそうで、ある。ありそうで、ない。 (Mata ne. Arisō de nai. Nasasō de aru. Arisō de nai.)

Comments

Hide